Γρ. Λαμπράκη 246 | 555 34 | Πυλαία - Θεσ/νίκη | Επικοινωνήστε μαζί μας

Ψηφιοποίηση αρχείου – Scan to file

Πελάτης του καταστήματός μας, μας παρέδοσε το προσωπικό του αρχείο από συνέδρεια, εργασίες κλπ., για να του το ψηφιοποιήσουμε. Εμείς, σαρώσαμε (scan) όλα τα έγγραφα που βρισκόταν σε διαφάνειες και δημιουργήσαμε ένα αρχείο για κάθε διαφάνεια ξεχωριστά. Έπειτα του παραδόσαμε τα ηλεκτρονικά αρχεία σε USB stick. Σας προτείνουμε την ψηφιοποίηση Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης john, πριν από

Ηλεκτρονική επεξεργασία – Μεταλλικό Σπιράλ

Το Αθλητικό Σωματείο “Αίολος” (Λαζ. Τσάμη 76), μας ζήτησε να επεξεργαστούμε ένα παλαιό εγχειρίδιο και να το “φρεσκάρουμε”. Το εγχειρίδιο είχε φωτοτυπηθεί πάρα πολλές φορές, με αποτέλεσμα να έχει ακανόνιστα περιθώρια και πολλές “μαυρίλες”. Μετά την ψηφιοποίησή του, το επεξεργαστήκαμε ηλεκτρονικά κάνοντας ολικό retouch, δημιουργώντας νέα περιθώρια και εξώφυλλο, ενώ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης john, πριν από