Ψηφιοποίηση αρχείου – Scan to file

Print Room
Πελάτης του καταστήματός μας, μας παρέδοσε το προσωπικό του αρχείο από συνέδρεια, εργασίες κλπ., για να του το ψηφιοποιήσουμε. Εμείς, σαρώσαμε (scan) όλα τα έγγραφα που βρισκόταν σε διαφάνειες και δημιουργήσαμε ένα αρχείο για κάθε διαφάνεια ξεχωριστά. Έπειτα του παραδόσαμε τα ηλεκτρονικά αρχεία σε USB stick. Σας προτείνουμε την ψηφιοποίηση για να: Γλυτώσετε χώρο στη βιβλιοθήκη ή το γραφείο σας. Αποφύγετε τη φθορά του χρόνου («ξέφτισμα», ξεθώριασμα χρωμάτων, καταστροφή από τη χρήση κλπ.) Εύκολη αρχειοθέτηση στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και εκτύπωση μεμονωμένων ενοτήτων. Εύκολη μελλοντική αναπαραγωγή. Εύκολη ηλεκτρονική αποστολή/διακίνηση.
Read More

Ηλεκτρονική επεξεργασία – Μεταλλικό Σπιράλ

Print Room
Το Αθλητικό Σωματείο "Αίολος" (Λαζ. Τσάμη 76), μας ζήτησε να επεξεργαστούμε ένα παλαιό εγχειρίδιο και να το "φρεσκάρουμε". Το εγχειρίδιο είχε φωτοτυπηθεί πάρα πολλές φορές, με αποτέλεσμα να έχει ακανόνιστα περιθώρια και πολλές "μαυρίλες". Μετά την ψηφιοποίησή του, το επεξεργαστήκαμε ηλεκτρονικά κάνοντας ολικό retouch, δημιουργώντας νέα περιθώρια και εξώφυλλο, ενώ αντικαταστήσαμε το πλαστικό με μεταλλικό σπιράλ. Αξίζουν να τονιστούν η καλή ανταπόκριση/συνεργασία, ο έλεγχος και τα χρονικά περιθώρια που μας δώθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αναπαραγάγαμε 15 φορές και παραδόσαμε το ανανεωμένο εγχειρίδιο σε PDF, ώστε οι επόμενες αναπαραγωγές να έχουν ακριβώς την ίδια ποιότητα με το νέο πρωτότυπο!
Read More