Σημειώσεις φοιτητών

Print Room
Κατά τις εξεταστικές περιόδους το κατάστημά μας υποδέχεται αρκετούς φοιτητές οι οποίοι φωτοτυπούν τις σημειώσεις τους! Πολλοί από εμάς στο παρελθόν παρακολουθήσαμε κάποια σχολή και συνέχεια κρατούσαμε σημειώσεις. Όσο κι αν προχώρησε η τεχνολογία (PDFs, PADs) ... σα το χαρτί και το μολύβι ... δεν υπάρχει! :-) Σημειώσεις χύμα (χωρίς ή με απλό συρραπτικό και χωρίς αυτοκόλλητα) φωτοτυπούνται άμεσα, ενώ σημειώσεις σε τετράδια φωτοτυπούνται άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με το φόρτο εργασίας.
Read More