Διαφημιστικά φυλλάδια

Διαφημιστικά φυλλάδια

Print Room, Διαφημιστικα Φυλλαδια
Συνεχίζοντας την υπερπαραγωγική μας συνεργασία με το training studio “Evexia” (Γρ. Λαμπράκη 218, Τηλ: 2310 906622), αυτή τη φορά σχεδιάσαμε τα καινούρια του διαφημιστικά φυλλάδια που αφορούν τις ειδικές του υπηρεσίες για εγκύους. Αφού παραλάβαμε τα συνολικά κείμενα του φυλλαδίου με email, ξεκινήσαμε το σχεδιασμό του. Οι διορθώσεις έγιναν με εναλλαγή emails ώστε να επιταγχύνουμε τη διαδικασία και να μη χρειάζεται η παρουσία ατόμου στο κατάστημά μας. Όταν ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και οι διορθώσεις στα ηλεκτρονικά αρχεία προχωρήσαμε στην εκτύπωση του φυλλαδίου σε χαρτί 300 γρ, την κοπή του σε ειδικό μέγεθος και την πίκμανση (τσάκιση) των φυλλαδίων στη μέση (επειδή το χαρτί είναι ιδιαίτερα παχύ, η τσάκιση γίνεται με ειδικό μηχάνημα).
Read More