Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Αυτογραφικό μπλοκ (δε χρειάζεται καρμπόν). Διπλότυπο ή τριπλότυπο, μέγεθος 14×21 και 17×25 cm.