Κάρτες με μεταβλητά δεδομένα – ID Cards

Κάρτες με μεταβλητά δεδομένα - ID CardsΤο Kολλέγιο Ανατόλια μας ανέθεσε να δημιουργήσουμε 260 κάρτες διπλής όψης με μεταβλητά δεδομένα για τα καλοκαιρινά προγράμματα των μαθητών του!

Αφού δώσαμε τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να συλλεχτούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες για τις κάρτες, παραλάβαμε ένα Excel (XLS) αρχείο με τα ονόματα των μαθητών και ένα αρχείο (ZIP) με τις αντίστοιχες φωτογραφίες τους και αναλάβαμε δράση!

Πολλές από τις φωτογραφίες χρειάζονταν επεξεργασίες (crop, rotation κλπ.), ενώ διορθώσαμε και κάποια λεκτικά πεδία εντός του Excel.

Έπειτα, δημιουργήσαμε το template (φόρμα) των καρτών πάνω στο οποίο “πατήσαμε” και συνθέσαμε τις κάρτες. Εκτυπώσαμε, κόψαμε, πλαστικοποιήσαμε και 260 μοναδικές κάρτες με μεταβλητά δεδομένα και φωτογραφίες παραδόθηκαν στο Κολλέγιο! 😉