Γρ. Λαμπράκη 246 | 555 34 | Πυλαία - Θεσ/νίκη | Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες InternetΕκτός από τη δημιουργία ιστοσελίδων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από τις υπόλοιπες «συγγενικές» υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Δέσμευση (registration) και ανανέωση ονομασίας .GR
  • Δέσμευση (registration) και ανανέωση ονομασίας .COM, .NET, .ORG κλπ.
  • Φιλοξενία ιστοσελίδων (hosting)
  • Δημιουργία emails

 

***

Αγαπητοί συνεργάτες,

Από την 01 Απριλίου 2012, το Print Room θα εφαρμόσει νέα διαδικασία ανανέωσης συνδρομών για τις ιστοσελίδες που φιλοξενείτε μαζί μας.

Ως γνωστόν οι συνδρομές φιλοξενίας (hosting) είναι ετήσιες, οι συνδρομές για .gr ονομασίες (.gr domain names) διετείς και για άλλες ονομασίες τύπου .com, .net, κλπ. ετήσιες.

Το Print Room, θα σας ενημερώνει με email

  • 1 φορά, τρεις μήνες πριν τη λήξη της συνδρομής σας,
  • 1 φορά, ένα μήνα πριν τη λήξη της συνδρομής σας,
  • 1 φορά, μία εβδομάδα πριν τη λήξη της συνδρομής σας.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών πριν την ημερομηνία ανανέωσης των συνδρομών και χωρίς καμία άλλη όχληση, οι ιστοσελίδες θα μπαίνουν σε offline mode, οι λογαριασμοί email θα παύουν να λειτουργούν (χάνοντας ενδεχομένως μηνύματα), ενώ τα domain names δεν θα προχωρούν σε αυτόματη ανανέωση.

Σκοπός της παραπάνω κίνησης είναι η καλύτερη ενημέρωσή σας, η αδιάκοπη παρουσία σας στο Διαδίκτυο, ο καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός και η τακτοποίηση οικονομικών οφειλών παρελθόντων/τρέχοντων συνδρομών.

——

Dear Partners,

Beginning from 1st April 2012, Print Room is going to follow a new method of renewals for the websites you host with us.

As already known, hosting subscriptions are annual, subscriptions for .gr domains are per two years and for other domain names such as .com, .net, etc. annual as well.

Print Room is going to notify you by email

  • Once, three months before the expiration of your subscription,
  • Once, a month before the expiration of your subscription,
  • Once, a week before the expiration of your subscription.

If there is no renewal of your subscription before its expiration and with no other notification, the websites will enter the offline mode, the email accounts will no longer be usable (losing email messages) and the domain names will not be automatically renewed.

The intention of the above is to keep you updated, your nonstop online presence, better economic planning and the settlement of past/current subscriptions.