Επαγγελματικές κάρτες – Gr-beaches.com

Print Room
Έτοιμη μακέτα σε Corel, παραλαβή με email, 100 επαγγελματικές κάρτες ... ευκολάκι :P Για τον administrator του http://www.gr-beaches.com ετοιμάσαμε με την παραπάνω διαδικασία τις επαγγελματικές του κάρτες σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα! Σημαντικό ήταν πως μας έστειλε τη μακέτα του "ανοιχτή", έτσι ώστε να προβλέψουμε τα περιθώρια κοπής και το στήσιμο που χρειαζόμαστε προκειμένου να κόψουμε τις κάρτες στο laser μαχαίρι μας.
Read More