Σφραγίδες – Colop Liquid Wood

Print Room
Επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μας ζήτησε να του κατασκευάσουμε μια αυτόματη σφραγίδα με το λογότυπό του, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό Liquid Wood της Colop, ο οποίος είναι σχετικά καινούριος, ωστόσο πλήρως ανακυκλώσιμος και διαφορετικός στην εμφάνιση από τους κλασσικούς Printer! Βεβαίως δε θα μπορούσαμε να του το αρνηθούμε, οπότε ακολουθώντας τις οδηγίες μας, μας έστειλε το λογότυπό του σε αρχείο Corel και εμείς υλοποιήσαμε την επιθυμία του! ;)
Read More