Έντυπα Φορολογικών Δηλώσεων Οικ. Έτους 2016

Print Room
Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας να νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 και το βιβλιαράκι Οδηγιών Συμπληρωσης Φορολογικής Δήλωσης Οικ. Έτους 2016 προκειμένου να επεξεργαστείτε πρόχειρα τα στοιχεία πριν κάνετε την καταχώρηση της φορολογικής σας δήλωσης online ή να τα συλλέξετε πριν μεταβείτε στο λογιστή σας!
Read More

Έντυπα Φορολογικών Δηλώσεων

Print Room
Σήμερα άνοιξε η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων! Εδώ και πολλές μέρες πελάτες μας ρωτούσαν αν έχουμε τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 προκειμένου να ξεκινήσουν να "μαγειρεύουν" τις φορολογικές τους δηλώσεις! Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας να νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 προκειμένου να επεξεργαστείτε πρόχειρα τα στοιχεία πριν κάνετε την καταχώρηση της φορολογικής σας δήλωσης online ή να τα συλλέξετε πριν μεταβείτε στο λογιστή σας! ;)
Read More