Κάρτες Μέλους – Πλαστικές (PVC)

Print Room, Πλαστικες Καρτες PVC
Για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ) δημιουργήσαμε μια ακόμη παρτίδα από πλαστικές PVC κάρτες οι οποίες χρησιμεύουν ως κάρτες μέλους! Αυτή ήταν μια επαναληπτική παραγγελία σε ήδη υπάρχουσες κάρτες, οπότε έχοντας την εμπειρία οι υπεύθυνοι μας έστειλαν ένα Excel αρχείο με τα μεταβλητά δεδομένα που θα υπήρχαν επάνω στις κάρτες (Α/Α, ονοματεπώνυμο σε ελληνικά και αγγλικά, και ιδιότητα σε μερικές), κι εμείς προχωρήσαμε στη δημιουργία των καρτών, έχοντας ήδη τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή PSD. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως τα μεταβλητά στοιχεία - που καθιστούν κάθε κάρτα μοναδική - είναι εκτυπωμένα πάνω στην κάρτα και κάτω από την πλαστικοποίηση, ώστε να μη φθείρονται με την τριβή!
Read More

Πλαστικές Κάρτες Μέλους – PVC

Print Room
Για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ) δημιουργήσαμε μια ακόμη παρτίδα από πλαστικές pvc κάρτες οι οποίες χρησιμεύουν ως κάρτες μέλους! Στην πρώτη μας επαφή δώσαμε οδηγίες για τη δημιουργία της μακέτας των καρτών και τη δημουργία του Excel αρχείου με τα μεταβλητά δεδομένα που θα υπήρχαν επάνω στις κάρτες (Ονοματεπώνυμο σε ελληνικά και αγγλικά και Α/Α), επαναλαμβάνοντας προφορικά ουσιαστικά τις οδηγίες που έχουμε αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στην στήλη "Οδηγίες - Tips". Έπειτα παραλάβαμε από τη ΣΟΝΕ τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή PSD, κάναμε τις απαραίτητες διορθώσεις στις μακέτες και προχωρήσαμε στη δημιουργία των καρτών!
Read More