Δακτυλογράφηση

Print Room
Ακόμη μια διπλωματική εργασία πέρασε από τα χεράκια μας! ;) Πελάτισσα του καταστήματος, μας παρέδοσε στα τέλη Μαρτίου όλο το υλικό το οποίο θα συμπεριλάμβανε μέσα στην πτυχιακή της, ώστε να το δακτυλογραφήσουμε και να το φέρουμε στην τελική μορφή που θα παρέδιδε την εργασία της. Καθοδηγώντας την όλη διαδικασία, δακτυλογραφήσαμε όλο το υλικό που μας παρέδοσε, δημιουργώντας τον βασικό σκελετό της εργασίας, εκτυπώσαμε ένα πρόχειρο αντίγραφο επάνω στο οποίο έκανε η πελάτισσα τις διορθώσεις, και αφού κάναμε τις διορθώσεις και προσθαφαιρέσεις κειμένων, φέραμε τη διπλωματική στην τελική της μορφή! Εκτός από το απλό κείμενο, στην εργασία δημιουργήσαμε αυτόματο πίνακα περιεχομένων, αρκετές παραπομπές (υποσημειώσεις σε σελίδες) και εξώφυλλο, ενώ δέσαμε την τελική μορφή με πλαστικό σπιράλ και τη μετατρέψαμε σε αρχείο κλειστού τύπου αρχείο (PDF) γραμμένο σε CD, ώστε να…
Read More

Δακτυλογράφηση, εκτύπωση, πλαστικό σπιράλ

Print Room
Πελάτισα μας εμπιστεύτηκε τη χειρόγραφη σεμιναριακή της εργασία, ώστε να την φέρουμε στην τελική μορφή την οποία έπρεπε να παραδόσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε πρώτη φάση δακτυλογραφήσαμε την εργασία προσέχοντας ιδιαιτέρως την διαμόρφωση του κειμένου. Αφού τελείωσε η δακτυλογράφηση, η πελάτισα παρέλαβε ένα πρόχειρο αντίγραφο, επάνω στο οποίο έκανε διορθώσεις και προσθήκες, σύμφωνα με τις υποδείξεις μας. Έπειτα, εκτυπώσαμε και φωτοτυπήσαμε την εργασία, δημιουργήσαμε εξώφυλλο το οποίο εκτυπώσαμε σε ivory χαρτί 160 gr και τη δέσαμε με πλαστικό σπιράλ (η δική μας επιλογή θα ήταν μεταλλικό σπιράλ). Αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την εργασία, φροντίσαμε ώστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο, σωστά δομημένο και το τελικό αποτέλεσμα ευπαρουσίαστο ;)
Read More