Σφραγιδα

Μια ειδική σφραγιδα ετοιμάσαμε για φιλόλογο πελάτη του καταστήματός μας.

Προκειμένου να βαθμολογεί τα γραπτά των Εκθέσεων των μαθητών του, ο καθηγητής μας ζήτησε να του ετοιμάσουμε μια σφραγιδα ώστε να μη χρειάζεται να γράφει τα σταθερά στοιχεία σε κάθε γραπτό!

Η σφραγιδα έχει διάσταση 4×3 cm

Σφραγιδα ξυλινη - Rubber stamp - www.printroom.gr
Ξύλινη Σφραγίδα για συμπλήρωση κειμένου