Λογιστικά έντυπα & βιβλία – Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών

Λογιστικά έντυπα και βιβλία - Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και ΥπερωριώνΣύμφωνα με το ν. 4225/13 ΦΕΚ Α’ 2/7-1-2014, άρθρο 14 κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό πρέπει να διατηρεί και το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών.

Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε από το κατάστημά μας για να αποφύγετε αδέσποτα πρόστιμα! 😉

Ακόμη στο κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε διάφορα λογιστικά έντυπα και βιβλία, όπως Τιμολόγια και Αποδείξεις Παροχής Υπρεσιών, Αποδείξεις Είσπραξης (με ανάλυση ή απλά), Αποδείξεις Παραλαβής/Μεταβίβασης Επιταγών, κλπ.