Δεξιά το γραμμικό (vector), αριστερά το φωτογραφικό (raster) και η ευδιάκριτη διαφορά τους

Home / Print Room / Τί είναι το γραμμικό σχέδιο; / Δεξιά το γραμμικό (vector), αριστερά το φωτογραφικό (raster) και η ευδιάκριτη διαφορά τους